برچسب قدیمی کارتون ها (5)

برچسب قدیمی کارتون ها (5) - متعلق به دهه هفتاد - مخصوص بچه های دیروز
8,000تومان

برچسب فوق چاپ قدیم می باشد . ابعاد تقریبی برچسب 6 در 12 سانتی متر می باشد .

Loading...