دفتر 40 برگ قدیمی زمزم (طرح ای کیو سان)

دفتر 40 برگ قدیمی زمزم (طرح ای کیو سان) - متعلق به دهه شصت و هفتاد - مخصوص بچه های دیروز

کیفیت دفترها خوب و در حد سن و سالشان می باشد و به جهت قدیمی بودن بعضاً دارای لک و بعضاً جلدشان چین خوردگی مختصر دارد .

وضعیت محصول نو
Loading...