پاک کن قدیمی رابر و رابیت (مدل ساده)

پاک کن قدیمی رابر و رابیت (مدل ساده) - متعلق به دهه شصت - مخصوص بچه های دیروز
5,000تومان

کیفیت پاک کن ها نو می باشد . قیمت ثبت شده برای دو عدد پاک کن می باشد که مطابق تصویر یک عدد سبز و یک عدد سفید ارسال می شود .

Loading...