کتاب آدم عوضی

کتاب آدم عوضی - نوشته خسرو شاهانی - انتشارات کتابهای پرستو ( وابسته به انتشارات امیر کبیر ) - چاپ سوم 1356

کیفیت کتاب بسیار خوب می باشد .

نمیدانم چطور خودم را به شما معرفی کنم ، همانطور که هستم یا غیر از آنچه هستم . اگر غیر از آنچه هستم خودم را به شما معرفی کنم ، آدم دروغگویی هستم و اگر همانطور که هستم معرفی کنم یقین دارم شما هم درباره من همانطور قضاوت خواهید کرد که دیگران میکنند و همان حرفهایی را پشت سر من خواهید زد که دیگران میزنند ولی مثل اینکه بهتر است واقعیت را بگویم .

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب جیبی
تعداد صفحات 208
Loading...