کتاب چه میدانم ؟ تاریخ بریتانیای کبیر

کتاب چه میدانم ؟ تاریخ بریتانیای کبیر - اثر پول نیکول - ترجمه احمد تاجبخش - موسسه مطبوعاتی علمی - چاپ قبل از انقلاب

کیفیت کتاب بسیار عالی می باشد . کناره جلد مختصرا زدگی دارد .

وضعیت محصول کارکرده یا دست دوم
قطع کتاب جیبی
تعداد صفحات 142
Loading...